Croeso i Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru - cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy'n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Mae'r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy'n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Cyngor Sir Benfro Cyngor Ceredigion Cyngor Powys Cyngor Sir Gâr